Om fixerum


FIXERUM I UDLANDET

I gennem årene er der etableret Fixerum i adskillige lande (Spanien, Schweiz, Holland, Tyskland, Norge, Canada, Australien ++). Her kan stofbrugerne tage de stoffer de tager under alle omstændigheder under hygiejniske forhold uden at frygte for at blive arresteret, få stoffet konfiskeret, eller at få fatale eller non-fatale overdoser. Sidstnævnte med risiko for bl.a. at få hjerneskader.

Disse faciliteter, som oftest findes i større byer, opstod på baggrund af alvorlige helbredsproblemer samt de uroligheder der er forbundet med stoffer, specielt indtagelsen af stoffer på offentlige steder og ikke mindst fordi fixerum nedsætter overdosis-dødeligheden blandt stofbrugerne. DK er et af de lande der har den højeste stofbrugerdødelighed.

I øjeblikket er der over 90 fixerum i den vestlige verden.

EU’s Overvågningscenter for Narkotika (EMCDDA) udsendte i februar 2004 en rapport; “European report on drug consumption rooms” af Dagmar Hedrich. 2004.
Rapporten omhandler erfaringerne med fixerum i Europa og er fortsat den bedste opsummering af alle de fixerum der er i EU.

Rapporten konkluderer, at fixerummene absolut er en gevinst for både stofbrugerne og de lokale beboere.

Du kan finde hele rapporten på dette link: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1327EN.html

FN sidestiller det at etablere fixerum med (det samme som) at uddele rene kanyler, som den danske stat og kommune har gjort i mange år. Stat og kommuner har gennem mange år arbejdet for at reducere skaderne i forbindelse med stofindtag – herunder uddeling af rent værktøj for at minimere smitterisiko og infektioner.

HVAD GØR FIXERUM IFØLGE EMCDDA-RAPPORTEN OG ANDEN DOKUMENTERET VIDEN FRA CANADA OG TYSKLAND?

FIXERUM sikrer et hygiejnisk miljø for den stofindtagelse, der foregår under alle omstændigheder og mindsker risikoen for smitte med hiv og hepatitis samt infektioner.

FIXERUM nedsætter overdosisdødeligheden blandt stofbrugerne.

FIXERUM bidrager med øjeblikkelig førstehjælp i tilfælde af overdoser og er dermed med til at mindske antallet af overdose-relaterede dødsfald i området. En omfattende analyse af 19 tyske fixerums drift fra 1995-2001, hvor der blev indtaget 2.100.000 fix, og indtrådte godt 5.000 overdoser, viser, at der ikke skete ét eneste dødsfald. I 2002 afgik en stofbruger ved døden i et tysk fixerum. Der var dog ikke tale om overdosis, men om anafylaktisk chok.

Konklusionen er, ifølge EMCDDA, at det er sikkert at indtage stof i fixerum og langt de fleste nødsituationer håndteres på stedet.
I Vancouver, Canada kan de dokumentere 35% nedsættelse og i Frankfurt, Tyskland 70% i antallet af dødsfald på grund af overdoser umiddelbart efter åbning af fixerum.

FIXERUM øger kontakten til de stofbrugere, der er svære at få kontakt til i forbindelse med helbred, trivsel og stofbehandling. Flere kommer i behandling via fixerum, og senest har det vist sig, at brugere af fixerum i højere grad lykkes med at indstille injektionsbrug/brug af illegale rusmidler. FIXERUM har hjulpet mange videre i sundhedssystemet og i stofbehandling.

FIXERUM reducerer graden af stofindtagelse på offentlige steder og begrænser de gener der måtte være for de lokale beboere.

HVAD FIXERUM IKKE GØR!

FIXERUM er IKKE medvirkende til en forøgelse af hverken stofindtag(et) eller antallet af nye, stofbrugere.

FIXERUM øger IKKE uroligheder i området og tiltrækker heller ikke nye stofbrugere.

FIXERUM medvirker IKKE til øget handel med stoffer.

FIXERUM koster ikke noget. De giver tilmed en nettogevinst. En cost-benefit analyse, der alene måler på forebyggede overdoser/dødsfald og undgåede hiv-tilfælde viser, at når udgifterne til drift af fixerummet er trukket fra, giver det et massivt overskud.

Citater om fixerum:

Giv os nu det fixerum. Det er forfærdeligt at stå der med bukserne nede om anklerne og bar røv, i hed kamp for at finde en eller anden åre der dur. Anonym stofbruger, Vesterbro.

Hvor må jeg egentlig være? Jeg må ikke være inde, jeg må ikke være ude, jeg skal bare væk. Men hvor skal jeg gå hen? Andreas, stofbruger, Vesterbro.

Fixerum TAK! Det kan ikke gå hurtigt nok. Folk på stoffer er også mennesker, de har lige så meget ret til værdighed, omsorg og hjælp som alle andre. Beboer, Vesterbro.

BILAG:
FNomfixerum.pdf
InjectionCessationReleasefinal.pdf
InSiteaSupervisedInjectionsite, Canada.pdf
sammendrageurapport.doc